Aj vďaka vám môžeme naďalej rásť...

Je tomu presne rok... Začiatkom roka 2019 vznikla myšlienka skupiny triatlonových nadšencov, vytvoriť vlastnú "mikrokomunitu" rovnako naladených ľudí. Mikrokomunitu, ktorá bude zdieľať jednu hlavnú vlastnosť - Radosť zo športu, trénovania, pretekania, stretávania sa... radosť z triatlonu.

 

Do dnešného dňa (Január 2020) náš tím združuje (k našej radosti) už 48 športovcov. Z toho viac ako polovicu tvoria deti a mládež. A práve teraz je obdobie, ktoré je pre športové kluby a tímy z hľadiska financovania a rastu veľmi dôležitým... Preto budeme veľmi vďační, pokiaľ nám prejavíte dôveru a ochotu pomôcť Vašími 2% z daní. 

Viac informácií o "projekte Tri 2 Fly" a dokument 2% s našími údajmi nájdete nižšie.

 

Ďakujem veľmi pekne za Váš čas a ochotu. Športu a Vám zdar!

​Tím TRI2FLY 👐🏻

Projekt Tri 2 Fly

Dokument 2% a 3%

ĎAKUJEME!

Potočná 1645/9C - 900 41

Rovinka / Bratislava

​IČO: 50 646 168

©2019 by Tri 2 Fly team